rumicare

úprava Ph v bachore

Postupné uvolňování v bachoru.

Vďaka postupnému uvoľňovaniu Rumicare v bachore je pufor schopný zabezpečiť a udržať optimálnu úroveň pH v požadovanom rozmedzí, ako je kritická hodnota pH 5,5. Rumicare obsahuje jedinečnú zmes.

vyrovnávacích ingrediencií - pufrov, z ktorých každá má svoj vlastný mechanizmus účinku - neutralizácia kyselín a vstrebávanie kyselín s rôznymi rýchlosťami rozpadu postupné uvoľňovanie) v rámci bachora.

Rýchlosť rozpustnosti ovplyvňuje účinnosť celkovej pufrovacie kapacity. Táto unikátna kombinácia zložiek tak udržuje žiaduce pH v bachore a to v obzvlášť v kritických situáciách Rumicare tiež obsahuje hydrolyzované kvasinky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pre podporu bachorovej mikroflóry. Účelom kvasiniek v bachore je pohltiť všetok kyslík, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri zmenách pH. Bachorová mikroflóra je 100% účinná len anaeróbnych podmienkach.

Rumicare má viac ako 60% väčší pufrovaciu kapacitu v porovnaní s hydrogénuhličitanom sodným s pomalým profilom uvoľňovania v priebehu 3 až 4 hodín, hydrogénuhličitan sodný je veľmi rýchlo rozpustný a po jeho rýchlom uvoľnení (cca po 15 minútach) potom zostáva len 3%
z jeho účinnosti.

Udržiavanie pH nad kritickou úrovní 5.5 pH je úplne zásadný preto, aby sa v bachore zachovalo stabilné prostredie optimálne
pre stráviteľnosť.

  • Zvyšuje príjem krmiva
  • Zvyšuje dojivosť
  • Zvyšuje prírastok
  • Zvyšuje konverziu krmiva
  • Nižší výskyt laminitíd
  • Znižuje poruchy v trávení

Obsahuje:
Vápník 21.50 %
Mangan 9.30 %
Sóda 7.20 %
Hydrolýzou inaktovované kvasiny

Na stiahnutie

 STIAHNÚť

Brožúra RUMICARE.pdf